Chật vật vì dịch bệnh
Thời gian này, hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị mất việc làm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhiều...
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
Chú trọng đào tạo cán bộ quân sự cấp xã
Chú trọng đào tạo cán bộ quân sự cấp xã
980 thí sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh
980 thí sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh
153 giáo viên tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông mới
153 giáo viên tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông mới
Thông báo Kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - vòng 2
Thông báo Kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - vòng 2
Kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên...
Thông tư số 13/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 8 mục 3 Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dân chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi tha
Thông tư số 13/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 8 mục 3 Thông tư số 79/2005/TT-BNV...
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên...
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa
Đại biểu nhân dân
Cải cách hành chính
Công báo Khánh Hòa
Cổng thông tin điện tử pháp điển
Hiến pháp
Khảo sát ý kiến
Theo bạn thông tin được "Cổng thông tin điện tử Nguồn nhân lực - Tỉnh Khánh Hòa" cung cấp có hữu ích?
Bản đồ địa chính
Thời tiết khu vực
Nha Trang
 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Nam Định
 • Hải Dương
 • Quảng Trị
 • Thừa Thiên Huế
 • Đà Nẵng
 • Nha Trang
 • Đà Lạt
 • Hồ Chí Minh
 • Cần Thơ
 • Bà Rịa-Vũng Tàu
Tiện ích