Tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức

Trong đó, số lượng và điều kiện tham dự tuyển của ứng viên như sau:

- Số lượng: 65 ứng viên.

- Điều kiện đăng ký dự tuyển:

 + Công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi, tính đến ngày 16/12/2019.

+ Đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng, y sĩ đa khoa hoặc đã hoàn thành ít nhất một năm chương trình trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng, y sĩ đa khoa tại Việt Nam và có bằng phổ thông trung học.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày  09/2/2020.

- Thời gian phỏng vấn: Từ ngày 24 đến ngày 28/2/2020.

- Địa điểm phỏng vấn: Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ thông báo tới ứng viên trước phỏng vấn.

- Thông tin về danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn, thời gian, địa điểm phỏng vấn, danh sách ứng viên trúng tuyển, thời gian nhập học, địa điểm học tập sẽ được đăng tải trên website của Cục Quản lý lao động ngoài nước www.dolab.gov.vn và đồng thời ứng viên được thông báo trực tiếp.

Xem nội dung Công văn 1950/QLĐNN-DLAM ngày 13/12/2019 của Cục Quản lý lao động ngoài nước tại đây.