Để tăng cường công tác quản lý văn bằng tốt nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp; công bố công khai, minh bạch thông tin về việc cấp bằng tốt nghiệp, giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động cấp bằng tốt nghiệp một cách thuận lợi, hạn chế tình trạng gian lận sử dụng bằng tốt nghiệp giả và tiêu cực trong việc cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người học và người sử dụng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động “Trang thông tin tra cứu văn bằng” tại địa chỉ www.vanbang.gov.vn và www.vanbang.gdnn.gov.vn. Hiện nay, dữ liệu của trang thông tin đang được cập nhật và hoàn thiện. Trước mắt, Trang thông tin sẽ cung cấp dữ liệu văn bằng (trung cấp, cao đẳng) do các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cấp cho người học từ ngày 01/01/2017 đến nay.

Giao diện Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp, tại địa chỉ: vanbang.gdnn.gov.vn hoặc vanbang.gov.vn

Để sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu của Trang thông tin tra cứu văn bằng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo về việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin tra cứu văn bằng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo, đài tuyên truyền, giới thiệu về trang thông tin tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân trên địa bàn theo đề nghị của Bộ LĐ-TBXH tại Công văn số 385/LĐTBXH-TCGDNN ngày 06/02/2020 về việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng. Đồng thời, giao Sở LĐ-TBXH yêu cầu các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh khẩn trương cập nhật dữ liệu văn bằng trung cấp, cao đẳng từ ngày 01/01/2017 đến nay vào hệ thống (và liên tục cập nhật thông tin khi cấp văn bằng mới). Khuyến khích các trường trung cấp, cao đẳng nhập đầy đủ, toàn bộ dữ liệu văn bằng đã cấp cho người học từ trước đến nay. Thời gian hoàn thành việc nhập dữ liệu trước ngày 30-6-2020.

Quang Minh