Trong đó, thị xã Ninh Hòa có 8 xã, huyện Khánh Vĩnh 5 xã, huyện Khánh Sơn 2 xã. Riêng huyện Diên Khánh đang chờ sát nhập địa giới đơn vị hành chính 2 xã Diên Bình, Diên Lộc nên Công an tỉnh sẽ tiến hành công bố sau.Trao quyết định cho cán bộ, chiến sĩ được điều động về các xã trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Kết thúc giai đoạn II, Khánh Hòa là 1 trong 20 tỉnh trên toàn quốc hoàn thành Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Theo Báo Khánh Hòa điện tử
(https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202002/cong-bo-quyet-dinh-dieu-dong-cong-an-chinh-quy-ve-xa-giai-doan-ii-8150645/)