Tham dự vòng thi này có 316/324 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Kết quả điểm thi viết nghiệp vụ chuyên ngành có 242 thí sinh đạt điểm từ điểm chuẩn trở lên (trong đó có 5 thí sinh đạt điểm tối đa). So với kỳ thi tuyển công chức hành chính năm trước thì năm nay thí sinh đạt điểm từ điểm chuẩn trở lên có tỷ lệ cao (52% toàn kỳ thi và 75% cho kỳ thi vòng 2).

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019 sẽ nhận đơn phúc khảo trong vòng 15 ngày kể từ ngày 13-3 đến ngày 27-3-2020.

Được biết, chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019 là 187 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu xét tuyển công chức cho các địa phương Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

Thùy Dương