• Chiến lược quy hoạch

Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015
20/01/2020
Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015
Kế hoạch số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018
09:43 05/12/2019
Kế hoạch số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018
Kế hoạch Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018 số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018
15:29 26/03/2019
Kế hoạch Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018 số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018
Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2019
15:25 26/03/2019
Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Kế hoạch số 3810/KH-SKHDT ngày 23/11/2018 về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2019
09:45 05/12/2018
Kế hoạch số 3810/KH-SKHDT ngày 23/11/2018 về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2019
Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2018 (Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 03/7/2018)
09:57 25/07/2018
Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2018 (Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 03/7/2018)
Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nhân lực (tháng 5/2018)
16:53 05/07/2018
Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nhân lực (tháng 5/2018)
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020
10:29 26/02/2018
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020
10:27 26/02/2018
Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020
Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020
10:27 26/02/2018
Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều