Báo cáo thị trường lao động Quý IV năm 2019 và dự báo nhu cầu nhân lực Quý I năm 2020
20/01/2020
Báo cáo thị trường lao động Quý IV năm 2019 và dự báo nhu cầu nhân lực Quý I năm 2020
Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015
14:49 20/01/2020
Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015
Kế hoạch số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018
09:43 05/12/2019
Kế hoạch số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018
Báo cáo thị trường lao động Quý II và Dự báo nhu cầu nhân lực Quý III năm 2019
14:26 16/07/2019
Báo cáo thị trường lao động Quý II và Dự báo nhu cầu nhân lực Quý III năm 2019
Báo cáo thị trường lao động Quý I và Dự báo nhu cầu nhân lực Quý II năm 2019
15:04 04/04/2019
Báo cáo thị trường lao động Quý I và Dự báo nhu cầu nhân lực Quý II năm 2019
Kế hoạch Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018 số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018
15:29 26/03/2019
Kế hoạch Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018 số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018
Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2019
15:25 26/03/2019
Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Gần 100 người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
11:21 15/03/2019
Gần 100 người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Báo cáo thị trường lao động quý IV và dự báo nhu cầu nhân lực quý I năm 2019
10:32 03/01/2019
Báo cáo thị trường lao động quý IV và dự báo nhu cầu nhân lực quý I năm 2019
Kế hoạch số 3810/KH-SKHDT ngày 23/11/2018 về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2019
09:45 05/12/2018
Kế hoạch số 3810/KH-SKHDT ngày 23/11/2018 về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2019
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều