SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
4125/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2019 28/12/2018
3312/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự tương đương lên ngạch chuyên viên tương đương năm 2018 02/11/2018
10250/UBND-TH Về việc tiếp tục soát, bổ sung kế hoạch phát triển nhân lực 05/10/2018
777/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 21/03/2018
1263/STTTT-CNTT V/v báo cáo kết quả triển khai dịch vụ tin nhắn 24/08/2017
1270/STTTT-CNTT V/v thông báo thay đổi, cập nhật tên miền phần mềm E-Office Một cửa 24/08/2017
52/UBNDTNMT V/v triển khai ứng dụng tin nhắn vào phần mềm một cửa 24/08/2017
19/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết hướng dẫn hoạt động huấn luyện ATVSLĐ 03/07/2017
08/2017/TT-BQP Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng 06/01/2017
35/2016/TT-BCT Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động 28/12/2016
40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 25/10/2016
2101/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 21/07/2016
19/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản vệ sinh lao động sức khỏe người lao động 30/06/2016
1865/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp quản lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 29/06/2016
15/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 28/06/2016
13/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 16/06/2016
72/2016/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí dịch vụ việc làm. 19/05/2016
607/NHCS-TDNN Nghiệp vụ cho vay đi làm việc nước ngoài đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số 15/03/2016
11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 03/02/2016
54/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm công việc sản xuất tính thời vụ công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng 16/12/2015
Văn bản pháp luật