Quyết định 3229/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

 

QD 3329_bhanh_KH_thang hang VC len CVC.pdf