• Thông tin tuyển dụng

Kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
01/04/2019
Kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
10:40 12/03/2019
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
Thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
16:43 12/09/2018
Thực hiện Kế hoạch số 1009/KH-SKHCN ngày 11/09/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở như sau:
Thông báo 1822/TB-SNV ngày 02/8/2018 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Khánh Hòa năm 2018
17:03 02/08/2018
Thông báo 1822/TB-SNV ngày 02/8/2018 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Thông báo 1748/TB-SNV ngày 26/7/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
16:57 02/08/2018
Thông báo 1748/TB-SNV ngày 26/7/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
16:57 02/08/2018
Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
10:36 12/07/2018
Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2018
09:53 02/02/2018
Tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2018
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều