Thông báo Kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - vòng 2
12/03/2020
Thông báo Kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - vòng 2
Kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
16:23 01/04/2019
Kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
10:40 12/03/2019
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
Thông tư số 13/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 8 mục 3 Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dân chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi tha
11:05 15/11/2018
Thông tư số 13/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 8 mục 3 Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dân chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc...
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
10:50 09/11/2018
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018
10:47 09/11/2018
Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018
Thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
16:43 12/09/2018
Thực hiện Kế hoạch số 1009/KH-SKHCN ngày 11/09/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở như sau:
Thông báo 1822/TB-SNV ngày 02/8/2018 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Khánh Hòa năm 2018
17:03 02/08/2018
Thông báo 1822/TB-SNV ngày 02/8/2018 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Thông báo 1748/TB-SNV ngày 26/7/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
16:57 02/08/2018
Thông báo 1748/TB-SNV ngày 26/7/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
16:57 02/08/2018
Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018
Tìm kiếm theo ngày
  • Tin đọc nhiều