1/1/0001

Thông báo

Về việc tuyển dụng công chức năm 2014

23/12/2012

Hội đồng tuyển dụng công chức liên cơ quan: Sở Nội vụ - Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh có nhu cầu tuyển dụng 59 công chức (bao gồm: 50 ngạch chuyên viên; 09 ngạch cán sự) thuộc các lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Văn thư – Lưu trữ; Hành chính văn phòng; Tư pháp vào làm việc tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Cổng thông tin điện tử PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KHÁNH HÒA

Giấy phép số: 12/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/11/2017

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Chịu trách nhiệm chính:

Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm CNTT&TT Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

147 Thống Nhất - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.nnl@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

http://nguonnhanluc.khanhhoa.gov.vn/

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3563028 - (084-258) 3816239