1/1/0001

Thông báo

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao

03/01/2019

Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Thông báo thi tuyển số 02/TB-SVHTT về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện tham gia dự tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao

Thông tư số 13/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 8 mục 3 Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dân chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc...

15/11/2018

Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi Khoản 8 mục 3 Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương

09/11/2018

Trong những năm vừa qua, một số công chức, viên chức hành chính của tỉnh đang hưởng lương ngạch cán sự được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã tổt nghiệp, được cấp văn bằng đại học, chứng chỉ nghiệp vụ quản lý nhà nước và được cơ quan sử dụng bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo

««« | 1 | 2 | 3 | » »»

Cổng thông tin điện tử PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KHÁNH HÒA

Giấy phép số: 12/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/11/2017

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Chịu trách nhiệm chính:

Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm CNTT&TT Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

147 Thống Nhất - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.nnl@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

http://nguonnhanluc.khanhhoa.gov.vn/

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3563028 - (084-258) 3816239