1/1/0001

Chiến lược, quy hoạch

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020

30/01/2018 02:31 PM | Lượt xem: 121
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2018 (Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 03/7/2018)- 25/07/2018

Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nhân lực (tháng 5/2018)- 07/05/2018

Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể giai đoạn 2017-2020 và đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức- 02/02/2018

Quyết định Ban hành kế hoạch phát triển nhân lực quản lý hành chính, sự nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 -2020- 02/02/2018

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2018- 02/02/2018

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020- 30/01/2018

Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển với những người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa- 02/11/2015

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trên địa bàn tỉnh khánh hòa giai đoạn 2016-2020- 04/10/2017

Tỉnh/Thành phố

24.3 °C

Nha Trang

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Đang online: 4

Truy cập tháng: 1,346

Tổng truy cập: 62,484