SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH FILE
04/NQ-HĐND Về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 15/01/2021
143/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Nghị định số 113/2018/-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 10/12/2020
06/2020/TT-BNV Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 02/12/2020
138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng quản công chức 27/11/2020
115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng quản viên chức 25/09/2020
1143/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2020 20/05/2020
4544/TB-LĐTBXH Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - hội 25/10/2019
4125/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2019 28/12/2018
3312/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự tương đương lên ngạch chuyên viên tương đương năm 2018 02/11/2018
10250/UBND-TH Về việc tiếp tục soát, bổ sung kế hoạch phát triển nhân lực 05/10/2018
777/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 21/03/2018
1263/STTTT-CNTT V/v báo cáo kết quả triển khai dịch vụ tin nhắn 24/08/2017
1270/STTTT-CNTT V/v thông báo thay đổi, cập nhật tên miền phần mềm E-Office Một cửa 24/08/2017
52/UBNDTNMT V/v triển khai ứng dụng tin nhắn vào phần mềm một cửa 24/08/2017
19/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết hướng dẫn hoạt động huấn luyện ATVSLĐ 03/07/2017
08/2017/TT-BQP Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng 06/01/2017
35/2016/TT-BCT Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động 28/12/2016
40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 25/10/2016
2101/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 21/07/2016
19/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản vệ sinh lao động sức khỏe người lao động 30/06/2016

Văn bản pháp luật

Văn bản mới

Liên kế website
Bản đồ địa chính
Thời tiết khu vực
Nha Trang
 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Nam Định
 • Hải Dương
 • Quảng Trị
 • Thừa Thiên Huế
 • Đà Nẵng
 • Nha Trang
 • Đà Lạt
 • Hồ Chí Minh
 • Cần Thơ
 • Bà Rịa-Vũng Tàu
Tiện ích