Chiến lược quy hoạch

Báo cáo thị trường lao động quý I và dự báo nhu cầu nhân lực quý II năm 2021

Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015

Kế hoạch số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018

Kế hoạch số 3810/KH-SKHDT ngày 23/11/2018 về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2019

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2018-2020

Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể giai đoạn 2017-2020 và đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Quyết định Ban hành kế hoạch phát triển nhân lực quản lý hành chính, sự nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 -2020

Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển với những người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trên địa bàn tỉnh khánh hòa giai đoạn 2016-2020

Chiến lược, quy hoạch Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015


Văn bản mới

Liên kế website
Bản đồ địa chính
Thời tiết khu vực
Nha Trang
 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Nam Định
 • Hải Dương
 • Quảng Trị
 • Thừa Thiên Huế
 • Đà Nẵng
 • Nha Trang
 • Đà Lạt
 • Hồ Chí Minh
 • Cần Thơ
 • Bà Rịa-Vũng Tàu
Tiện ích