Quy hoạch phát triển nhân lực

Báo cáo thị trường lao động quý IV và dự báo nhu cầu nhân lực quý I năm 2021

Báo cáo thị trường lao động Quý IV năm 2019 và dự báo nhu cầu nhân lực Quý I năm 2020

Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015

Kế hoạch số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018

Báo cáo thị trường lao động Quý II và Dự báo nhu cầu nhân lực Quý III năm 2019

Báo cáo thị trường lao động Quý I và Dự báo nhu cầu nhân lực Quý II năm 2019

Kế hoạch Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2018 số 2923/KH-SKHDT ngày 11/9/2018

Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Gần 100 người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Báo cáo thị trường lao động quý IV và dự báo nhu cầu nhân lực quý I năm 2019

Kế hoạch số 3810/KH-SKHDT ngày 23/11/2018 về Phát triển nhân lực Khối sản xuất kinh doanh năm 2019

Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2018 (Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 03/7/2018)

Thông báo Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nhân lực (tháng 5/2018)


Văn bản mới

Liên kế website
Bản đồ địa chính
Thời tiết khu vực
Nha Trang
 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Nam Định
 • Hải Dương
 • Quảng Trị
 • Thừa Thiên Huế
 • Đà Nẵng
 • Nha Trang
 • Đà Lạt
 • Hồ Chí Minh
 • Cần Thơ
 • Bà Rịa-Vũng Tàu
Tiện ích