Cán bộ - Công chức - Viên chức

Thực hiện Kế hoạch số 1009/KH-SKHCN ngày 11/09/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở như sau:

Thông báo 1822/TB-SNV ngày 02/8/2018 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Thông báo 1748/TB-SNV ngày 26/7/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thi tuyển chức danh trưởng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển nhân lực khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể giai đoạn 2017-2020 và đào tạo lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Quyết định Ban hành kế hoạch phát triển nhân lực quản lý hành chính, sự nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 -2020

Tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2018

Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển với những người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa

Ban hành Quy định bố trí công chức, viên chức chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa


Văn bản mới

Liên kế website
Bản đồ địa chính
Thời tiết khu vực
Nha Trang
 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Nam Định
 • Hải Dương
 • Quảng Trị
 • Thừa Thiên Huế
 • Đà Nẵng
 • Nha Trang
 • Đà Lạt
 • Hồ Chí Minh
 • Cần Thơ
 • Bà Rịa-Vũng Tàu
Tiện ích